Kamiano

Met hun inzet voor het goede doel Kamiano voegen de tweedejaars de daad bij het woord m.b.t. hun project verdraagzaamheid. Sinds 1 juni 1994 krijgen thuislozen bij de organisatie Kamiano een volledige en vers bereide warme maaltijd en nette, warme kledij. Maar nog veel belangrijker: ze vinden er hun zelfrespect terug aan een familiale tafel waar ze steeds welkom zijn. Kamiano wil dus een gastvrije en respectvolle thuishaven zijn voor de mensen die zich onopgemerkt in de plooien van de grootstad Antwerpen bevinden: de daklozen.Bij het begin van elk schooljaar komt een afgevaardigde van Kamiano naar de school om de doelstellingen en de manier van werken van de organisatie toe te lichten. Daarna gaan de leerlingen zelf aan de slag: ze zetten een spaaractie op het getouw (spaarpot in de klas) en werken ook écht voor dit goede doel door kerstkaarten te verkopen, door een heuse 'kamiano-dag' te organiseren of door soep en chocomelk te verkopen.
Dit alles doen ze op vrijwillige basis en voor het grootste deel na de schooluren. Belangeloze inzet en bereidwilligheid voor ‘de andere’ is zeker het nastreven waard.